นักวิชาการและการวิจัย

Academics and Research

การพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยอย่างยั่งยืน


การพัฒนาการศึกษาเเละชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) มีชื่อเสียงในด้านวิชาการและการวิจัยมหาวิทยาลัยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนใกล้เคียงและผู้คนให้บริการสาธารณะในรูปแบบโครงการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของสังคมอีกด้วยจำนวนหลักสูตร / โมดูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่เปิดสอน
จำนวนหลักสูตร / โมดูลทั้งหมดที่เปิดสอน

5.2%

อัตราส่วนของหลักสูตรความยั่งยืนหารด้วยหลักสูตร / สาขาวิชาทั้งหมด


กิจกรรมนักศึกษา
ความยั่งยืนฝังแน่นอยู่ในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงเลิกเรียนองค์การเเละสโมสรนักศึกษาเเต่ล่ะคณะ มักทำงานอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษา
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

โครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
โครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
รวมพลังจิตอาสา มรอ.
รวมพลังจิตอาสา มรอ.
URU Open House Why We Love U
URU Open House Why We Love U