การจัดการน้ำ

Water Management

โครงการอนุรักษ์และรีไซเคิลน้ำและการปรับปรุงการใช้น้ำ
โครงการอนุรักษ์น้ำและการใช้เครื่องใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำประปาที่ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกระโล่) มีทะเลสาบขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นทั้งที่กังเก็บสำหรับการอนุรักษ์น้ำ เเละ นำน้ำประปาที่ใช้ในมหาวิทยาลัยได้ อีกทั้ง การรณรงค์ประหยัดน้ำกำลังดำเนินอยู่ จนถึงขณะนี้ในปี 2561 เครื่องใช้น้ำ (ก๊อกและชักโครก) จำนวน 1,590 ตัวที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ของ URU จัดอยู่ในประเภทที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 31.76% นอกจากนี้เรายังใช้เทคนิคต้นทุนต่ำโดยการเปลี่ยนขวดน้ำในถังเก็บน้ำของห้องสุขาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อลดการใช้น้ำ


สถานที่เก็บน้ำ อุทยานซากุระโคจิม่าเเละค่าเฟ่นิปปอน

ทุ่งนาบัวเฉลิมพระเกียรติฯดอกบัวสายพันธุ์ สีสันต่างๆ แข่งกันบานสะพรั่งเต็มบึง

อ่างบำบัดเเละกักเก็บน้ำไว้ใช้ในมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เครื่องปั๊มน้ำภายในมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความสะอาดของน้ำไว้ใช้ในสุขา ภายในมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความสะอาดของน้ำไว้ใช้รดน้ำ เเละอื่นๆภายในมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์