การตั้งค่าและโครงสร้างพื้นฐาน

Setting and Infrastructure

ข้อมูลพื้นฐานของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมสีเขียว


โครงสร้างพื้นฐานของ(มรอ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) มีเจ็ดคณะกระจายอยู่ในสามเขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่อำเภอเมืองในตัวเมืองอุตรดิตถ์ เขตพื้นที่หมอนไม้และเขตพื้นที่ลำรางทุ่งกระโล่ซึ่งอยู่ห่างจากอุตรดิตถ์ 10 กม. วิทยาเขตอ.เมืองเป็นวิทยาเขตที่จำนวนนักศึกษามากว่าวิทยาเขตทุ่งกระโล่และด้วยเหตุนี้จึงถูกกำหนดให้เป็นวิทยาเขตหลักของ URU สำหรับแคมเปญ Green Universityพื้นที่วิทยาเขตหลักทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เขตพื้นที่อำเภอเมืองมีพื้นที่ 299,200 ตารางเมตร

พื้นที่อาคารหลักทั้งหมด

พื้นที่ทั้งหมดของอาคารหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีพื้นที่ 183,072 ตารางเมตร

พื้นที่อาคารย่อยทั้งหมด

พื้นที่ทั้งหมดของอาคารย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีพื้นที่ 86,293 ตารางเมตร

อัตราส่วนของพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คิดเป็นอัตราส่วนของพื้นที่ทั้งหมด 80.91%

อัตราส่วนของพื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คิดเป็นอัตราส่วนของพื้นที่ทั้งหมด 41.61%

อัตราส่วนของพื้นที่ปลูกพืชพรรณต่อพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ปลูกพืชพรรณต่อพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คิดเป็นอัตราส่วนของพื้นที่ทั้งหมด 17.09%

<

อัตราส่วนของพื้นที่สำหรับใช้เก็บน้ำต่อพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่สำหรับใช้เก็บน้ำต่อพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คิดเป็นอัตราส่วนของพื้นที่ทั้งหมด 41.30%

จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จํานวนนักศึกษาภาคปกติ(คน)
จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษ(คน)
จำนวนบุคลากร(คน)
จำนวนประชากรในมหาวิทยาลัย(คน)
เขตพื้นที่อำเภอเมือง เขตพื้นที่หมอนไม้และเขตพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) มีพื้นที่มากกว่า 1.1 ล้านตารางเมตรและเขตพื้นที่ลำรางทุ่งกะโลเป็นวิทยาเขตที่สวยงามและร่มรื่นอยู่ในตัวเมืองอุตรดิตถ์ ประมาณ 10 กิโลเมตร อุทยานซากุระโคจิม่าเเละนิปปอน คาเฟ่ตั้งอยู่ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษาที่ มรอ.จะได้รับหอพักในสถานที่และเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นสระว่ายน้ำสนามแบดมินตันในร่มสนามเทนนิสสนามฟุตซอลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับออกกำลังกายอื่น ๆ และห้องสมุดหลัก